Onderzoeken en links

Wetenschappelijke onderzoeken

Hier vindt u reeds een beperkte lijst van publicaties gerangschikt in chronologische volgorde. Deze zal voortdurend worden aangevuld.:

België

2007
 • Family care and care responsibility: the art of meeting each other, Deirdre Beneken genaamd Kolmer, 152 p. (2007).
 • Patiëntenvoorlichting in ziekenhuizen: een verkennend onderzoek in Vlaanderen, Vlaams patiëntenplatform vzw (2007).
 • Ecouter les aidants proches pour mieux les soutenir. Aperçus quantitatif et qualitatif de la question, M.T. Casman (2007).
 • Families in beweging. Een gezinsbeleid op maat?, R. Bulckens, D. Mortelmans, M.T. Casman, C. Simaÿs (2007).
 • Wet op de patiëntenrechten: kennis, toepassing en attitudes bij beroepsbeoefenaars – huisartsen. Vlaams Patiëntenplatform vzw (2007)
 • Zorg voor allochtone ouderen, D. Talloen (2007).
 • Schaakmat of aan zet? Monitor voor lokaal ouderenbeleid in Vlaanderen, L. De Donder, D. Verté, N. De Witte (2007).
 • Combinatie langer werken en mantelzorg: bevraging bij HR-managers en werkende mantelzorgers, B. Wilmots, eindverhandeling faculteit toegepaste economische wetenschappen Universiteit Hasselt, 135 p. (2007).

2006

 • Zorg voor adempauze. Tussen droom en daad, A. Dedry (2006).
 • Zorg voor dementerenden in België: 100 vragen en antwoorden op basis van het Qualidem-onderzoek, F. Buntinx, J. De Lepeleire, M. Ylieff (2006).
 • De wet op de patiëntenrechten: kennis, toepassing, en attitudes bij beroepsbeoefenaars – artsen, specialisten en verpleegkundigen, Vlaams Patiëntenplatform vzw (2006).
 • Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief beschrijvend onderzoek: K. Craeynest, B. De Koker (2006).
 • Grenzen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de zorg, T. Jacobs & E. Lodewijckx (2006).

2005

 • Psychologische noden van zorgvragende ouderen en hun hulpverleners, G. Cuyvers & L. de Clerk (2005).

2004

 • Zicht op zorg. Studie van mantelzorg in Vlaanderen in 2003, T. Jacobs & E. Lodewijckx (2004).
 • Succesfactoren en hinderpalen in de thuiszorg. De beleving van de mantelzorger, Scheepmans K., Debaillie R., De Vliegher K., Paquay L. & Geys L. (2004).
 • Visie van de patiënt op belangrijke ontwikkelingen in het gezondheidsbeleid. De wet op de rechten van de patiënt – de patiënt als expert, Vlaams Patiëntenplatform vzw (2004)

2002

 • Mantelzorgers van dementerende bejaarden: Interventies en ondersteuning, B. Schoenmakers, F. Buntinx, J. De Lepeleire, M. Ylieff, O. Fontaine (2002) Huisarts Nu; 31:345-52.
 • De mantelzorger van dementerende bejaarden. Impact op het algemeen welzijn van de mantelzorger, B. Schoenmakers, F. Buntinx, J. De Lepeleire, M. Ylieff, O. Fontaine (2002) Huisarts Nu; 31:296-302.
 • Mantelzorgers van dementerende bejaarden: wie is de mantelzorger? Wat is zijn taak?, B. Schoenmakers, F. Buntinx, J. De Lepeleire, M. Ylieff, O. Fontaine (2002) Huisarts Nu;31:217-24.

2001

 • Mantelzorgers, doorbloeiers in het zorglandschap, A. Dedry (2001).
 • Klachtenbemiddeling van patiënten in ziekenhuizen, Vlaams Patiëntenplatform vzw (2001).
 • De patiënt als consument: noden en wensen van chronisch zieke patiënten, Vlaams Patiëntenplatform vzw (2001)

1997

 • Cost of professional care and informal help of severely disabled multiple sclerosis patients in Flanders, H. Carton, R. Loos, J. Pacolet, K. Versieck, R. Vlietlinck (1997).
 • De externe kwaliteit van een zorgsysteem: doelmatigheid van de sociale zorg voor hoogbejaarden in Vlaanderen, J. Breda & A. Van Pellicom (1997).

Internationaal

2007

 • Carers, employment and services – Report series: S. Yeandle, C. Bennet, L. Buckner, C. Price (2007).
  • Stages and transitions in the experience of caring
  • Managing caring and employment
  • Diversity in caring: towards equality for carers
  • Carers, employment and services in their local context

2003

 • Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers, J.M. Timmermans (2003).

Links

Enkele belangrijke websites bruikbaar in de thuiszorg/mantelzorg (alfabetisch gerangschikt):