Inleiding

U heeft de “Gids in de thuiszorg”, heruitgave 2008, voor u. Misschien leest u deze Gids omdat u met twee voeten midden in de thuiszorg staat. Misschien staat u binnenkort zelf voor de keuze: thuiszorg of een opname. Of misschien wil u gewoon wat meer weten over thuiszorg, uit interesse of omdat u er beroepshalve mee te maken heeft.

Op welke manier u ook betrokken is bij thuiszorg, dit boek kan en mag u niet ongelezen laten. Te vaak krijgen wij immers te horen dat families hun weg niet vinden in het kluwen van diensten, dat zij niet begrepen en erkend worden, dat zij geen gehoor vinden voor hun vragen en twijfels.

Deze Gids wil aan alle betrokkenen, namelijk zorgbehoevende personen, hun families, vrijwilligers en professionelen in de thuiszorg, inzichten geven in de complexiteit van thuiszorg. Thuiszorg is totaalzorg.

Aan zorgbehoevende personen en hun families die voor thuiszorg kiezen, geeft dit boek een overzicht van de verschillende mogelijkheden: de bestaande diensten, hun werking en wat u ervoor betaalt, premies waarop u recht heeft, loopbaanonderbreking enzovoort.

Daarnaast wordt heel wat aandacht besteed aan de emotionele aspecten van thuiszorg. Aanvaarden dat u zelf, uw ouder, uw partner of uw kind zorgbehoevend wordt, hulpverleners toelaten in uw privésfeer, 24 uur op 24 uur zorg verlenen… . Het zijn steeds weer nieuwe situaties waarmee u moet leren omgaan en die uw draagkracht op de proef stellen.

Voor hulpverleners en vrijwilligers kan deze Gids een inspiratiebron zijn om oog te leren hebben voor alle aspecten van de thuiszorgsituaties waarin zij betrokken zijn. Het is immers niet altijd makkelijk om buiten de eigen discipline en het eigen werkterrein te leren denken en zich te verplaatsen in de zorgwereld van de anderen.

In elk geval wil deze Gids de thuiszorg en haar zorgdragers ten goede komen. Elke thuiszorgsituatie is immers, wil ze goed verlopen, gebaseerd op een goede samenwerking tussen alle zorgverleners.

In deze Gids wordt eerst de maatschappelijke context van thuiszorg besproken en worden de meest gebruikte termen verklaard. Er wordt verder aandacht besteed aan emotionele en relationele aspecten van de thuiszorg en aan het maken van financiële en andere afspraken met familieleden en hulpverleners. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van alle mogelijke ondersteuningsvormen in de thuiszorg en van allerhande financiële en wettelijke regelingen.

Bij deze Gids geven we graag nog enkele opmerkingen van algemene aard. In veel gevallen spreken we in de tekst enkel over ‘hij’ (vb. de kinesist) of ‘zij’ (vb. de verzorgende), maar in beide gevallen worden uiteraard zowel mannen als vrouwen bedoeld. We schrijven steeds de ‘zorgbehoevende persoon’: dit kan uw hoogbejaarde moeder of vader zijn, een zieke of bedlegerige partner, een kind met een handicap… . U vult deze term dus in met wat in uw situatie van toepassing is. Tenslotte moeten we tot onze spijt hier en daar een aantal concrete gegevens, zoals de prijs en de concrete inhoud van diensten, in het vage laten. Het landschap van de thuiszorg is zo wijd en zozeer ‘verkaveld’ en bovendien kunnen prijzen en diensten zodanig variëren, dat het onmogelijk is alle informatie actueel en volledig in één tekst te bundelen. Wij geven wél steeds aan waar u voor de nodige informatie terecht kan.

Wij wensen u alvast veel succes bij uw inzet voor de thuiszorg en hopen dat deze Gids hiertoe een nuttige bijdrage zal leveren.