Verzekeringen

Wanneer er zich een zorgsituatie voordoet, is het belangrijk na te zien welke verzekeringen dienen aangepast of afgesloten te worden en langs welke verzekeringen kosten van de thuiszorg kunnen worden terugbetaald. Vóór alles moet gezegd worden dat het absoluut nodig is een goede en betrouwbare verzekeringsbemiddelaar te raadplegen.

Via welke verzekeringen kunnen kosten voor thuiszorg terugbetaald worden?


Welke verzekeringen aan te passen of af te sluiten?

 1. De brandverzekering van de zorgbehoevende persoon en de brandverzekering van de mantelzorger dienen in orde gebracht te worden wanneer een zorgbehoevende persoon bij een dochter, zoon, familielid, vriend(in)… gaat inwonen.

  • Indien de zorgbehoevende persoon een huis huurde en dit verlaat, kan de brandverzekeringspolis vernietigd worden. De inboedel die de zorgbehoevende persoon meeneemt naar de mantelzorger kan in de brandpolis van het gezin waar hij inwoont, opgenomen worden.
  • Indien de zorgbehoevende persoon een huis in eigendom heeft en dit verlaat, dan dient de brandpolis aangepast te worden aan de waarde van de inhoud die er al dan niet in blijft.

 2. U moet nakijken of de familiepolis van het gezin, waar de zorgbehoevende persoon inwoont, de burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel rechtsbijstand van de zorgbehoevende persoon mee verzekert. Is dit niet het geval, dan moet bij de verzekeraar gevraagd worden om dit in de familiepolis te voorzien.

 3. Uw vrijwilligers kunnen een ongeval hebben terwijl ze voor u werken. Om te vermijden dat u in zware problemen kunt komen, is het sterk aangeraden om voor deze mensen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. We hebben het hier uitdrukkelijk over vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een dienst. Beroepskrachten en vrijwilligers die verbonden zijn aan een dienst hebben vanuit hun organisatie een ongevallenverzekering.

  Sommige gezinspolissen of familiale verzekeringen dekken de arbeidsongevallen. U kan dit best nakijken. Indien dit niet in de gezinspolis verzekerd is, dan kan u best een “extra” arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

 4. Indien de auto van de zorgbehoevende persoon meekomt naar het gezin waar de zorgbehoevende persoon inwoont en er normaal meerdere bestuurders mee rijden, dan dienen deze bestuurders meegedeeld te worden aan de maatschappij van de autopolis.

 5. Ga na of de rolstoel van een persoon met een handicap verzekerd moet worden. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen niet-zelfbewegende en zelfbewegende rolstoelen:

 6. Voor een niet-zelfbewegende rolstoel (rolstoel zonder motor of pedalen of rolstoel met hand- of voetpedalen) volstaat een gewone verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven. Vergeet niet aan uw verzekeringsmaatschappij mee te delen dat u een rolstoel gebruikt, dit beïnvloedt uw polisvoorwaarden niet.

  Voor een zelfbewegende rolstoel die niet sneller kan rijden dan stapvoets heeft u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto nodig. In de praktijk valt uw rolstoel onder de categorie bromfiets. Sommige verzekeringsmaatschappijen verzekeren u aan een lager tarief.

  Voor een zelfbewegende rolstoel die sneller kan rijden dan stapvoets is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto (categorie bromfiets) verplicht.

  De gehandicapte die een rolstoel bestuurt (zelfs als deze rolstoel een eigen aandrijving heeft en sneller dan stapvoets kan rijden) wordt beschouwd als een zwakke weggebruiker. De lichamelijke schade van elke zwakke weggebruiker, die in een verkeersongeval wordt gekwetst of gedood, wordt automatisch vergoed door de verzekeraar van het motorvoertuig dat bij het ongeval betrokken was.


Via welke verzekeringen kunnen kosten voor thuiszorg terugbetaald worden?

In elk geval moet u nagaan welke van volgende verzekeringen de zorgbehoevende persoon heeft en welke (thuis)zorgkosten hierdoor eventueel kunnen worden terugbetaald. Het kan gaan om een persoonlijke verzekering, een privé zorgverzekering, een collectieve polis gezondheidszorgen of een hospitalisatieverzekering. Sommige verzekeringspolissen zijn al thuiszorgvriendelijker dan andere; meestal echter worden enkel de ziekenhuiskosten, dokterskosten en/of apotheekkosten vergoed.

Wanneer zorgbehoevendheid het gevolg is van een ongeval, dan dient u na te gaan of rechtsbijstandsverzekering van de familiepolis, autopolis of andere rechtsbijstandsverzekering niet kan worden ingeschakeld om de kosten terug te vorderen van de verantwoordelijke derde. U moet ook nagaan of de familiepolis, autopolis of andere burgelijke verantwoordelijksverzekering van de verantwoordelijke derde de kosten niet moet betalen.