Adressen

De adressen voor uw streek kan u terugvinden in de rubriek nuttige adressen. Het is echter onmogelijk de adressen van alle thuiszorgdiensten en voorzieningen te vermelden.

De meeste professionele thuiszorgdiensten vindt u ook terug in de Gouden Gids en op de websites.

Voor informatie over bepaalde voorzieningen en diensten kan u terecht bij de volgende instanties:

  Algemene informatie, advies en hulp bij de organisatie van de zorg:

 • het lokaal en/of regionaal dienstencentrum
 • verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
 • de sociale dienst van het OCMW
 • de sociale dienst van het ziekenfonds
 • andere sociale diensten (vb. op uw werk, liga voor chronisch zieken…)
 • de zorgbemiddelaar van het samenwerkings-initiatief in de thuiszorg van uw regio
 • de patiëntenbegeleidingsdienst, ontslag-manager of sociale dienst van het ziekenhuis
 • gratis Vlaamse Infolijn: 0800/30201.

 • Dagverzorging:

 • uw ziekenfonds
 • de erkende dagverzorgingscentra
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
 • de lokale dienstencentra
 • de rust- en verzorgingstehuizen
 • de rusthuisinfofoon, tel. (078) 15 25 25 (tussen 9 en 12 u.).

 • Dienstencheques:

 • het OCMW
 • een erkende dienst voor gezinszorg
 • interimbureau’s.

 • Diensten voor gezinszorg:

 • het OCMW
 • een erkende dienst voor gezinszorg
 • uw ziekenfonds
 • het samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg in uw regio.

 • Financiële vragen of moeilijkheden:

 • een notaris
 • een advocaat
 • het OCMW
 • de sociale dienst van uw ziekenfonds.

 • Klachten:

 • de dienst zelf
 • de sociale dienst of juridische dienst van uw ziekenfonds
 • het OCMW
 • de rusthuis-infofoon, tel. 078/15 25 25 (tussen 9 en 12 u.)
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Team Thuiszorg, tel. 02/553 33 91 (klachten gezinszorg)
 • Vlaams Patiëntenplatform, tel. 016/23 05 26
 • ombudsdiensten of klachtendiensten binnen de algemene ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.

 • Klusjesdiensten:

 • het OCMW
 • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in uw gemeente.

 • Gemeentelijke en provinciale mantelzorgtoelagen:

 • de sociale dienst van uw ziekenfonds
 • het gemeentebestuur
 • het provinciebestuur.

 • Poetshulp:

 • de sociale dienst van het OCMW
 • de diensten voor gezinszorg
 • de diensten voor poetshulp
 • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in uw gemeente
 • interimkantoren (via systeem van diensten-cheques)
 • uw ziekenfonds
 • privé-personen.

 • Premies en tegemoetkomingen:

 • de sociale dienst van uw ziekenfonds
 • de sociale dienst van het OCMW
 • het gemeentebestuur
 • het provinciebestuur
 • het Ministerie van Sociale Zaken, tel: 02/509 81 25
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

 • Terugbetaling van hulpmiddelen:

 • de sociale dienst van uw ziekenfonds
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
 • Het Bijzonder Soldariteitsfonds van het RIZIV (via uw ziekenfonds).

 • Thuisverpleegkundigen:

 • zelfstandig verpleegkundigen
 • de georganiseerde diensten voor thuisver-pleegkunde
 • de huisarts
 • het lokaal en/of regionaal dienstencentrum
 • de sociale dienst van uw ziekenfonds
 • de sociale dienst van het OCMW
 • het samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg in uw regio.

 • Tijdelijke opvangmogelijkheden:

 • uw ziekenfonds
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
 • de rust- en verzorgingstehuizen in uw buurt
 • erkende centra voor kortopvang
 • de rusthuis-infofoon, tel. 078/15 25 25 (tussen 9 en 12 u.).

 • Oppashulp:

 • de erkende oppasdiensten
 • de diensten voor gezinszorg
 • de diensten voor thuisverpleegkundigen
 • uw ziekenfonds
 • het OCMW
 • vrijwilligerswerk in uw streek
 • het samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg in uw regio
 • privé-personen.

 • Vervoer om medische redenen:

 • de sociale dienst van uw ziekenfonds
 • de sociale dienst van het ziekenhuis
 • ambulancediensten.

 • Vervoer om sociale redenen:

 • de Minder Mobielen Centrales
 • taxidiensten
 • zelfstandige vzw’s
 • de sociale dienst van het OCMW
 • het gemeentebestuur.

 • Verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen:

 • de uitleendienst van uw ziekenfonds
 • een thuiszorgwinkel
 • de Rode Kruisafdelingen
 • ergotherapeuten
 • uw apotheker
 • een bandagist of orthopedist.

 • Voorzieningen voor gehandicapten:

 • FOD Sociale Zekerheid, tel: 02/509 82 78 en 02/509 85 67
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
 • gehandicaptenverenigingen
 • de sociale dienst van uw ziekenfonds.

 • Warme maaltijden aan huis:

 • de sociale dienst van het OCMW
 • het gemeentebestuur
 • lokale dienstencentra
 • traiteurs uit uw streek
 • de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
 • privé-personen.

 • Woningpremies:

 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, tel. 02/553 85 91
 • het provinciebestuur
 • de sociale dienst van uw gemeente
 • de sociale dienst van uw ziekenfonds
 • het lokaal dienstencentrum.