Adressen

Het regionaal diensten centrum (RDC)

Bij de regionale dienstencentra van de Liberale Mutualiteit kun je terecht voor:

  • ergotherapeutisch advies;
  • infonamiddagen en/of -avonden;
  • advies over hulpmiddelen en woningaanpassingen;
  • aanvragen voor noodoproepsystemen (NOS) en/of
  • personenalarmsystemen (PAS);
  • coördinatie van het multidisciplinair overleg;
  • aanvragen voor vrijwilligersvervoer;
  • aanvragen voor thuiszorg;
    enzovoort.

De regionale dienstencentra werken nauw samen met de uitleendienst van je mutualiteit.

Regionaal dienstencentrum
Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen
03 203 76 49 – dienstencentrum@lmpa.be

Dienst Thuiszorg
Liberale Mutualiteit van Brabant
Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
02 209 49 75 – thuiszorg@mut403.be

RDC Tienen
Minderbroedersstraat 30, 3300 Tienen
016 82 27 10

RDC Halle
Vondel 23, 1500 Halle
02 356 85 88

Regionaal dienstencentrum
Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Revillpark 1, 8000 Brugge
050 45 01 00 – rdc@lmwvl.be

Regionaal dienstencentrum
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen

Brabantdam 109, 9000 Gent
09 269 70 32 – rdc@libmutov.be

Regionaal dienstencentrum ‘Horizon’
Liberale Mutualiteit Limburg

Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt
011 29 10 00 – rdc.horizon@lml.be

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit – Vlaams Gewest

Prieelstraat 22, 1730 Asse
02 454 06 78 – rdc417@lmvlg.be

De dienst maatschappelijk werk

Zit je met een hulpvraag of wil je weten of de persoon voor wie je zorgt in aanmerking komt voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering of een andere tussenkomst? Wil je informatie over een kortverblijf? Ben je zorgbehoevend en wens je na te gaan op welke tegemoetkomingen je recht hebt? Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

DMW Provincie Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen
03 203 76 47/54 – dmw@lmpa.be

DMW Brabant
Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
02 209 48 91 – socia@mut403.be

DMW West-Vlaanderen
Revillpark 1, 8000 Brugge
050 45 01 00 – dmw@lmwvl.be

DMW Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109, 9000 Gent
09 235 72 85 – dmw@libmutov.be

DMW Limburg
Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt
011 29 10 00 – dmw@lml.be

DMW Vlaams Gewest
Prieelstraat 22, 1730 Asse
02 454 06 78 – dmw417@lmvlg.b

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo’n verenging. Deze 6 verenigingen zijn erkend door Zorg en Gezondheid.

Steunpunt Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38 – 1000 Brussel
02 515 03 94
www.steunpuntmantelzorg.be

Liever Thuis LM
Livornostraat 25 – 1050 Elsene
02 542 87 09
www.lieverthuislm.be

Samana
Haachtsesteenweg 579 – 1030 Schaarbeek
02 246 47 81
www.cm.be

Ons Zorgnetwerk
Remylaan 4B – 3018 Wijgmaal
016 24 49 49
www.onszorgnetwerk.be

OKRA, trefpunt 55+
Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579 – 1030 Schaarbeek
Postadres: Postbus 40 – 1031 Brussel
02 246 57 72
www.okra.be

S-Plus Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38 – 1000 Brussel
02 515 02 63
www.s-plusvzw.be/mantelzorg