Welkom op de mantelzorglijn: hét informatiekanaal over thuis- en mantelzorg

mantelzorgDe mantelzorglijn was een initiatief van de Werkgroep Thuisverzorgers vzw waarmee de vereniging het informatietekort bij mantelzorgers wil aanpakken door alle mogelijke informatie over thuis- en mantelzorg centraal beschikbaar te stellen. Verschillende rubrieken zoals een begrippenlijst, meest gestelde vragen van mantelzorgers, de Gids in de thuiszorg, nuttige adressen van diensten en voorzieningen in de thuiszorg per provincie, nieuwsberichten, interessante wetenschappelijke onderzoeken en links behoren tot het informatieve aanbod dat de Werkgroep Thuisverzorgers voor u heeft uitgewerkt.

In een studie van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (“Informatienoden van mantelzorgers: een exploratief beschrijvend onderzoek”, 2005) is duidelijk aangetoond dat het informatietekort één van de grootste knelpunten is in de mantelzorg en thuiszorg in Vlaanderen. Zorgbehoevende personen en mantelzorgers moeten vaak zelf op zoek gaan naar de beschikbare diensten, zelf uitzoeken op welke premies en tegemoetkomingen ze recht hebben, welke hulpmiddelen er bestaan, wie hen kan steunen, enz.

Mantelzorg moet als beleidsbegrip ruimer opgevat worden dan de enge definitie:“informele zorg die aan ouderen wordt gegeven”. Men gaat in dat geval voorbij aan de vele zorgsituaties waarbij mensen,vanuit een affectieve relatie, zorgen voor een kind met een handicap, een chronisch zieke partner, een broer/zus met een psychische stoornis, enz. Mantelzorg omvat een breed gamma van zorgsituaties ongeacht de leeftijd van de zorgbehoevende persoon, de aard van diens aandoening, zijn afkomst of ideologische overtuiging, het al dan niet gebruiken van diensten, het bieden van zorg thuis of in residentiële voorzieningen.

Voor verdere vragen, opmerkingen en suggesties over de mantelzorglijn, kunt u een reactie plaatsen onder de artikelen.

Het Kenniscentrum Mantelzorg streeft naar meer ondersteuning voor mantelzorgers en zorgbehoevende personen. Zonder enig onderscheid naar leeftijd, aandoening/stoornis/beperking, soort zorgsituatie, het al dan niet gebruiken van welzijns- of gezondheidswerkers en diensten. Het KeM informeert mantelzorgers en zorgbehoevende personen.