Welkom op site Kenniscentrummantelzorg.be. Binnenkort weer online!

Het heeft, ook in Vlaanderen, (te?) lang geduurd voordat erkend werd dat ook de broers en zussen, de brussen, van kinderen met een beperking bijzondere aandacht nodig hebben èn verdienen. Opgroeien in een gezin met een kind met een beperking is uniek. De relatie met je broer of zus krijgt een heel bijzondere betekenis als je broer of zus een beperking heeft. Hoe deze bijzondere betekenis er echter uitziet kan niet eenvoudig omschreven worden, net omdat elke brus het op zijn of haar eigen manier beleeft. De erkenning echter dat brussen bijzondere aandacht verdienen heeft er evenwel brussennog niet toe geleid dat brussen systematisch mee opgenomen worden in de gezinsondersteuning. De enkele initiatieven die voor brussen bestaan in Vlaanderen zijn de – gelukkige! – uitzonderingen die de regel, “we weten wel dat brussenondersteuning nodig is, maar we weten niet goed hoe of wat en daarom doen we maar niets”, bevestigen. En brussen, als jonge, onzichtbaar aanwezige mantelzorgers, stellen zich niet op de voorgrond, trekken niet aan de alarmbel, kortom, worden niet gehoord noch gezien. Niet alleen onderzoek, maar ook de dagelijkse praktijk van brussenwerkingen in Vlaanderen heeft echter aangetoond dat brussenondersteuning als zinvol en verrijkend wordt ervaren. Het maakt de brussen niet alleen als mantelzorger zichtbaar, maar zorgt er tegelijk ook voor dat brussen hun zorgen even letterlijk (door thuis weg te zijn) en figuurlijk (door de ervaringsuitwisseling met lotgenoten) kunnen loslaten, om dan nadien met vernieuwde energie weer volop te kunnen genieten van hun brus zijn.

Date Created: Sat Jan 21 18:59:24 2015